Definició de democràcia

DemocràciaUna democràcia és una doctrina política basada en l’afavoriment de la intervenció del poble en el govern. És aquell govern oposat a una dictadura. Tothom té dret a opinar i les decisions es prenen conjuntament.

La democràcia és un poder en mans dels ciutadans i un poder que té com a objectiu permetre, vigilar, corregir i garantitzar el bon funcionament democràctic i així s’inventa l’opinió pública que passa a ser un element del poble democràtic.

A les societats democràtiques, on hi ha una pluralitat de mitjans, una sobreabundància de mitjans, és on més es manifesten els rumors. En situació de democràcia, la informació està funcionant com en una dictadura o com en sistemes d’opres

sió. Existeix una sensibilitat molt particular cap el funcionament mediàtic. I hi ha una insatisfacció, justa o no, justificada o no, sobre el funcionament mediàtic.
En canvi, a les dictadures hi ha molt rumors. Si el dictador i el sistema dictatorial afirmen quelcom, encara que tot l’aparell mediàtic del poder insisteixi en repetir aquella veritat oficial, la societat no s’ho creu i difon aitomàticament rumors de desqualifiquen la paraula del poder.

Una democràcia funciona sobre el principi dels tres poders: legislatiu, executiu i judicial. En un país democràtic poden haver-hi lleis criminals.

Anuncis